Kontaktinfo og adresser til Nannestad Idrettslag

Nannestad Idrettslag holder til i midtbygda i Nannestad. Vi er stolte av idrettsparken vår som ligger i Nannestad sentrum.

Vår besøkadresse er: Nannestad Idrettspark, Smedstuvegen, 2030 Nannestad

Vår postadresse er: Nannestad IL, P.B. 165, 2031 Nannestad (se gruppenes sider for egne postadresser)

Vår e-post: post@nannestadil.no (se gruppenes sider for egne adresser)


Orgnr: 932 32 0037

Bankkonto: 1622.20.11012

Kontaktskjema