Rapport om uønsket hendelse

RUH (rapport om uønsket hendelse) skal benyttes ved hendelser som oppstår og som muligens kunne vært unngått med enkle tiltak. Dette hjelper klubben med å kartlegge slike hendelser slik at tiltak kan igangsettes der dette er nødvendig.

Flere valg kan gjøres - f.eks klubbhus/garderobe

Stedsbeskriv hvor hendelsen skjedde. F.eks CUP i Kristiansand

F.eks falt i trappen på vei ned fra tribunen eller mangler bolter til sikring av mål.

Beskrev hvis umiddelbare tiltak ble igangsatt. F.eks ved søl på banedekke i hallen: "satte opp sperring".