Varsel om mindre avvik i Nannestad Idrettslag

(Hvor skjedde eller er avviket)

F.eks Toalett i garderobe 4

Beskriv mer spesifikt hva avviket gjelder og hvor det er lokalisert (f.eks garderobe 4)