Årsmøte 2021 - Fotball

Postet av Tore Alm den 12. Feb 2021

Årsmøte avholdes Tirsdag 02 Mars klokken 18.30. 

Eventuelle saker må meldes inn senest 26.02.2021 til e-post: fotball@nannestadil.no

Møte vil i tillegg sendes elektronisk på teams. 

Oppfordrer alle medlemmer til å være med.


0 Kommentar

Kommentarer

  • Jan Ole Bøsterud Kvello

    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDY1OWI0MzUtNzg0Yy00NWE0LThhNjQtYzVlYmYzODQ1YjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220abe8783-2c3e-4c42-9848-54e419bcdeb0%22%2c%22Oid%22%3a%22ccdd6812-0aaa-4975-a780-5f8c38f4db2a%22%7d

    02 mars 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline