Må du ha politiattest?

Postet av Nannestad IL den 5. Des 2017

Alle tillitsvalgte og / eller har et verv i Nannestad IL som arbeider med barn og unge må ha politiattest. Dette er vedtatt av idrettstyret i NIF og gjelder for alle idrettslag i Norge.  

Bakgrunn 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.   

Hvem må søke om politiattest?
Alle som har et verv og arbeider eller er i kontakt med barn / unge må søke politiattest. Dette gjelder alle tillitsvalgte, trenere, lagledere og styrene. Selv om man arbeider helt frivillig eller mottar kompensasjon eller lønn for arbeidet skal det søkes politiattest. Har du politiattest ifbm med jobb som lærer, barnehage, politi etc kan denne benyttes av idrettslaget, 

Hvordan søker du?
Når du søker politiattest er det viktig at du legger med dokumentet "Bekreftelse på politiattest". Dette er en PDF fil som du finner under fanen "Politiattest". Når denne er lastet ned klikker du på linken "Send søknad om politiattest" og følge deretter beskrivelsene. Hele prosessen er elektronisk. Det er en fordel hvis du har opprettet en digital postkasse hvor svaret vil bli sendt. 

Ønsker du å sende søknaden pr post kan skjemaene lastes ned og sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva gjør jeg når jeg har fått svar på søknaden?
Når du får svaret på din søknad skal denne fremvises til idrettslaget. Ta kontakt med gruppelederen i din gruppe så hjelper de deg videre. Politiattesten du mottar har en varighet på 3 år. 


0 Kommentar

Opplæring av hallvakter torsdag 17. august kl 18.00

Postet av Nannestad IL den 10. Aug 2017

Vi er snart i gang med ny sesong i hallen og det betyr at det også er behov for hallvakter.

Det arrangeres derfor en ny runde med opplæring i.fbm med hallvakt.

Opplæringen holdes torsdag 17. august kl 18.00 og varer ca 1,5 time. Oppmøte i hallen. 


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline