Har du lyst til å bli idrettsleder?

Postet av Nannestad IL den 12. Mar 2019

Nannestad IL ønsker nye unge ledere. Det er ungdommen som best vet hvordan de vil idrettslaget deres skal være og hvordan tilbudene bør de ut.  

Har du lyst til å bli sjef vil vi at du melder deg på Lederkurs for ungdom. Ta kontakt med lederen i din gruppe eller trener / lagleder for å melde deg på.

Dette er en morsom utdannelse og gjør seg bra på fremtidig CV.

Du kan lese mer om kurset ved å klikke på linken over. Kurset arrangeres på Sørmarka kurs og konferansesenter og idrettslaget betaler selvfølgelig påmeldingavgiften for deg. Det er begrenset med plasser så vær rask. Påmelding er bindende og må skje etter avtale med idrettslaget.

Bildet er lånt av Akershus Idrettskrets


0 Kommentar

Årsmøte i Nannestad IL torsdag 4. april kl 19.00

Postet av Nannestad IL den 5. Mar 2019
Nannestad IL arrangerer innkaller til årsmøte torsdag 4. april 2019 kl 19.00. Årsmøte holdes på møterommet i hallen. Forslag som ønskes fremmet for årsmøte må være styret i hende 14 dager før årsmøte.

Agenda:

  1. Godkjenne innkalling og agenda
  2. Valg av møteleder, referent og to til signering av protokoll
  3. Årsberetninger 2018
  4. Godkjenne regnskap 2018
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsette medlemskontingent 2019
  7. Budsjett 2019
  8. Organisasjonsplan 2019
  9. Valg

 

 


0 Kommentar

Discgolf ny idrett i Nannestad IL

Postet av Nannestad IL den 30. Apr 2018

Etter dialog med Nannestad Discgolf Klubb har vi kommet til enighet om at de blir en gruppe i Nannestad IL. Discgolf er enkelt forklart en idrett hvor man spiller golf med frisbee. Prinsippene er veldig like golf men inngangsporten er noe enklere. Det arbeides med å få etablert en 18 hulls bane rundt omkring i idrettsparken og området rundt. Vi har allerede satt opp 3 hull inne i idrettsparken så Planen og håpet er at vi kan få opp en fullverdig bane før sommeren. 
Discgolf er en idrett som de fleste kan bedrive. Her kan foreldre, barn og besteforeldre spille i sammen. En runde vil ta ca 1,5 time.

Idretten krever presisjon og planlegging og for å bli god kreves det masse trening. Det benyttes flere frisbeer på samme måte som man benytter køller i vanlig golf. Det finnes altså "driver" og "putter" frisbeer.

Ønsker du mer informasjon tar du bare kontakt med de ivrigste som du ser kaster på banen. mer informasjon kommer senere.  


0 Kommentar

Årsmøte i Nannestad Idrettslag 20. mars kl 19.00

Postet av Nannestad IL den 13. Feb 2018

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder/Økonomiansvarlig
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.0 Kommentar

Lederkurs for ungdom

Postet av Nannestad IL den 10. Jan 2018

Akershus idrettskrets arrangerer lederkurs for ungdom i april. Har du lyst til å være med å drive idrettslaget? Være med på de beslutningene som påvirker deg og dine venner. 

Meld deg på dette kurset så lover vi at du vil bli involvert i driften av idrettslaget. Vi tror nemlig at Nannestad IL vil bli et bedre idrettslag for alle hvis bredden blir representert - du som ung vet best hva og hvordan de unge vil ha det i laget vårt!
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med meg på telefon 928 08 255 eller e-post kjell-erik@empack.no. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline