Discgolf ny idrett i Nannestad IL

Postet av Nannestad IL den 30. Apr 2018

Etter dialog med Nannestad Discgolf Klubb har vi kommet til enighet om at de blir en gruppe i Nannestad IL. Discgolf er enkelt forklart en idrett hvor man spiller golf med frisbee. Prinsippene er veldig like golf men inngangsporten er noe enklere. Det arbeides med å få etablert en 18 hulls bane rundt omkring i idrettsparken og området rundt. Vi har allerede satt opp 3 hull inne i idrettsparken så Planen og håpet er at vi kan få opp en fullverdig bane før sommeren. 
Discgolf er en idrett som de fleste kan bedrive. Her kan foreldre, barn og besteforeldre spille i sammen. En runde vil ta ca 1,5 time.

Idretten krever presisjon og planlegging og for å bli god kreves det masse trening. Det benyttes flere frisbeer på samme måte som man benytter køller i vanlig golf. Det finnes altså "driver" og "putter" frisbeer.

Ønsker du mer informasjon tar du bare kontakt med de ivrigste som du ser kaster på banen. mer informasjon kommer senere.  Årsmøte i Nannestad Idrettslag 20. mars kl 19.00

Postet av Nannestad IL den 13. Feb 2018

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder/Økonomiansvarlig
b) 1 styremedlem og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Lederkurs for ungdom

Postet av Nannestad IL den 10. Jan 2018

Akershus idrettskrets arrangerer lederkurs for ungdom i april. Har du lyst til å være med å drive idrettslaget? Være med på de beslutningene som påvirker deg og dine venner. 

Meld deg på dette kurset så lover vi at du vil bli involvert i driften av idrettslaget. Vi tror nemlig at Nannestad IL vil bli et bedre idrettslag for alle hvis bredden blir representert - du som ung vet best hva og hvordan de unge vil ha det i laget vårt!
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med meg på telefon 928 08 255 eller e-post kjell-erik@empack.no. Få VG helg på døra og støtt idrettslaget samtidig

Postet av Nannestad IL den 3. Jan 2018

https://goo.gl/forms/0WPMDnE62...Synes du papir avisen er hyggelig å lese i helgen? Vi har inngått et samarbeid med VG og kan tilby et abonnement på VG Helg til alle i Nannestad. Du støtter idrettslaget samtidig som du får VG på døren i helgen. 

Ønsker du å benytte denne muligheten følger du denne linken https://goo.gl/forms/0WPMDnE62 .

Takk for at du støtter idrettslaget og vi håper du får glede av denne muligheten :-) Må du ha politiattest?

Postet av Nannestad IL den 5. Des 2017

Alle tillitsvalgte og / eller har et verv i Nannestad IL som arbeider med barn og unge må ha politiattest. Dette er vedtatt av idrettstyret i NIF og gjelder for alle idrettslag i Norge.  

Bakgrunn 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.   

Hvem må søke om politiattest?
Alle som har et verv og arbeider eller er i kontakt med barn / unge må søke politiattest. Dette gjelder alle tillitsvalgte, trenere, lagledere og styrene. Selv om man arbeider helt frivillig eller mottar kompensasjon eller lønn for arbeidet skal det søkes politiattest. Har du politiattest ifbm med jobb som lærer, barnehage, politi etc kan denne benyttes av idrettslaget, 

Hvordan søker du?
Når du søker politiattest er det viktig at du legger med dokumentet "Bekreftelse på politiattest". Dette er en PDF fil som du finner under fanen "Politiattest". Når denne er lastet ned klikker du på linken "Send søknad om politiattest" og følge deretter beskrivelsene. Hele prosessen er elektronisk. Det er en fordel hvis du har opprettet en digital postkasse hvor svaret vil bli sendt. 

Ønsker du å sende søknaden pr post kan skjemaene lastes ned og sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva gjør jeg når jeg har fått svar på søknaden?
Når du får svaret på din søknad skal denne fremvises til idrettslaget. Ta kontakt med gruppelederen i din gruppe så hjelper de deg videre. Politiattesten du mottar har en varighet på 3 år. Levert av IdrettenOnline